Publication
Title
Perspectieven in taalbeheersingsonderzoek: lezingen van het zesde VIOT-taalbeheersingscongres op 15, 16 en 17 december 1993 aan de Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken in Gent
Author
Language
Dutch
Publication
Dordrecht : ICG Publications , 1994
ISBN
90-6765-526-0
Volume/pages
346 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference