Publication
Title
Wanneer vormt de terbeschikkingstelling van onroerende goederen een vrijgestelde onroerende verhuur? (noot onder Gent 22 april 2008)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor fiscaal recht. - Brussel
Publication
Brussel : 2008
ISSN
2031-8219
Volume/pages
(2008) , p. 1022-1026
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 25.05.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference