Title
Het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen: instrument ten dienste van een optimaal wetenschapsbeleid?
Author
Faculty/Department
Administrative Services
Publication type
article
Publication
Brussel ,
Subject
Documentation and information
Educational sciences
Source (journal)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. - Brussel, 1991, currens
Volume/pages
(2008/2009) :5 , p. 395-404
ISSN
0778-0443
vabb
c:vabb:153146
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Het nieuwe financieringsdecreet voor de universiteiten en het gewijzigde besluit op het Bijzonder Onderzoeksfonds legden in 2008 de regelgevende basis voor de opbouw van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW). De inhoud van het VABB-SHW zal medesturend zijn voor de verdeling van onderzoeksmiddelen onder de Vlaamse universiteiten. Wat houdt het VABB-SHW precies in, wat is de rol van het Gezaghebbend Panel (GP), in welke context kwam deze nieuwe regelgeving tot stand, en wat zijn mogelijke implicaties van dit nieuwe instrument voor het onderzoeksbeleid?
Full text (open access)
https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/cffcc4/1017f2a7.pdf
Handle