Publication
Title
Het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen: instrument ten dienste van een optimaal wetenschapsbeleid?
Author
Abstract
Het nieuwe financieringsdecreet voor de universiteiten en het gewijzigde besluit op het Bijzonder Onderzoeksfonds legden in 2008 de regelgevende basis voor de opbouw van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW). De inhoud van het VABB-SHW zal medesturend zijn voor de verdeling van onderzoeksmiddelen onder de Vlaamse universiteiten. Wat houdt het VABB-SHW precies in, wat is de rol van het Gezaghebbend Panel (GP), in welke context kwam deze nieuwe regelgeving tot stand, en wat zijn mogelijke implicaties van dit nieuwe instrument voor het onderzoeksbeleid?
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. - Brussel, 1991, currens
Publication
Brussel : 2009
ISSN
0778-0443
Volume/pages
5 (2008/2009) , p. 395-404
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 28.05.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference