Publication
Title
Vlaamse gemeenten en het bestuurlijk toezicht op hun personeelsformaties. De juridische versoepeling in de praktijk, paper gepresenteerd op het Politicologenetmaal, 28-29 mei 2009 te Nijmegen (Nederland
Author
Language
Dutch
Publication
2009
Volume/pages
13 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 28.05.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference