Publication
Title
Noot onder Vred. Sint-Truiden, 25 maart 1997 (over de wijze van schadeloosstelling bij onrechtmatige daad)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift
Publication
1997
Volume/pages
(1997-1998) , p. 301-303
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 28.05.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference