Title
Over het zeer absolute karakter van het beroepsgeheim van de advocaat (noot onder Corr. Brussel, 19 februari 1998)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Subject
Law
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift
Volume/pages
(1998-1999) , p. 67-70
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle