Publication
Title
Verval van de schenking door de verdwijning van de doorslaggevende beweegreden: het derde bedrijf
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2009
ISSN
1782-3463
Volume/pages
70:40(2008-2009), p. 1666-1683
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 02.06.2009
Last edited 12.01.2018
To cite this reference