Publication
Title
Het begrip van de consument die een vordering tot staken van oneerlijke handelspraktijken kan instellen (noot onder Brussel, 26 augustus 1998)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift
Publication
1999
Volume/pages
(1999-2000) , p. 152
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 02.06.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference