Title
Het begrip van de consument die een vordering tot staken van oneerlijke handelspraktijken kan instellen (noot onder Brussel, 26 augustus 1998)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Subject
Law
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift
Volume/pages
(1999-2000) , p. 152-
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle