Publication
Title
De verplichting van kiesheid, rechtschapenheid en waardigheid (noot bij Tuchtraad Beroep Brussel, 10 november 1998)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift
Publication
1999
Volume/pages
(1999-2000), p. 572
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 02.06.2009
Last edited 10.07.2013
To cite this reference