Publication
Title
Mondiale netwerken van goederen en diensten: een comparatieve analyse van de drie voornaamste onderzoeksparadigma's
Author
Language
Dutch
Source (book)
28e Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres
Publication
Leuven : 2008
Volume/pages
p. 175-194
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 04.06.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference