Publication
Title
Het risicovrij aandeelhouderschap in een NV: vragen vanuit het verbod op leonijns beding en empty voting
Author
Abstract
In deze bijdrage wordt de risicovrije participatie van een aandeelhouder in de naamloze vennootschap (NV) geanalyseerd. Twee onderzoeksvragen komen aan bod. In de eerste plaats wordt de verenigbaarheid van de risicovrije participatie geconfronteerd met het verbod op leeuwenbeding. Bij deze analyse is het cassatiearrest van 29 mei 2008 belangwekkend. Ten tweede wordt het risicovrij aandeelhouderschap onderzocht in het licht van de problematiek van empty voting. Deze problematiek is aan de orde wanneer een aandeelhouder die geen of een onbetekenend economisch risico loopt in een vennootschap, toch zijn stemrecht uitoefent en zodoende de toekomst van de vennootschap (mee) bepaalt. Empty voting is een relatief nieuw fenomeen in het (Belgisch) vennootschapsrecht dat nieuwe uitdagingen schept voor de toekomst. In deze bijdrage worden daartoe enkele voorstellen de lege ferenda gedaan en worden enkele reeds bestaande juridische grondslagen voor het voetlicht geplaatst om de nefaste gevolgen van empty voting te bestrijden
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2008
ISSN
1782-3463
Volume/pages
72 :37 (2008/2009) , p. 1538-1554
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 04.06.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference