Publication
Title
Versoepelingen in het Wetboek Vennootschappen: inbreng in natura, inkoop eigen aandelen en financiële bijstand (K.B. van 8 oktober 2008)
Author
Abstract
In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen over inbreng in natura, inkoop van eigen aandelen en financie¨le bijstand («financial assistance»). Deze wetswijzigingen kwamen tot stand ingevolge het K.B. van 8 oktober 2008
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2009
ISSN
1782-3463
Volume/pages
72 :39 (2008/2009) , p. 1626-1633
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 04.06.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference