Publication
Title
Geïnformeerde schoolontwikkeling: van een nieuw gegeven naar een beleidsinstrument
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Kwaliteitszorg in het onderwijs
Publication
2009
Volume/pages
(2009), p. 17-51
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 04.06.2009
Last edited 14.06.2017
To cite this reference