Publication
Title
Geïnformeerde schoolontwikkeling: van een nieuw gegeven naar een beleidsinstrument
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Kwaliteitszorg in het onderwijs / Dingenen, van, Ignace. - Mechelen, 2002 - 2011
Publication
Mechelen : Wolters Plantyn , 2009
ISSN
1783-0613
Volume/pages
(2009) , p. 17-51
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 04.06.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference