Title
Het geheel van producten en/of diensten als uitzondering op het verbod van gezamenlijke aanbiedingen aan de consument en de toelaatbaarheid van de aankondiging van lanceerprijzen (noot onder Cass., 25 oktober 2001)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Subject
Law
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift
Volume/pages
(2001-2002) , p. 612-613
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle