Title
Exoneratie van aansprakelijkheid in solidum tussen architect en aannemer (noot onder Brussel 12 oktober 2001)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Subject
Law
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift
Volume/pages
(2001-2002) , p. 742-
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle