Publication
Title
Het toestaan van de voorlopige uitvoerbaarheid door de rechter in hoger beroep (noot onder Brussel 10 oktober 2001)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift
Publication
2001
Volume/pages
(2001-2002), p. 748
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 04.06.2009
Last edited 10.07.2013
To cite this reference