Publication
Title
Welke schade vergoedt de bijkomende vergoeding van de handelsagent (noot onder Brussel 19 maart 2008)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2008
ISSN
1782-3463
Volume/pages
72(2008/2009), p. 1693-1697
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 05.06.2009
Last edited 12.01.2018
To cite this reference