Publication
Title
Uit het geheugen? Het gebruik van de Bijbel in biechtvaderpreken van Jan Storm (+ 1488)
Author
Language
Dutch
Source (book)
De Middelnederlandse preek. - Hilversum, 2009
Source (series)
Middeleeuwse studies en bronnen. - Hilversum; 116
Publication
Hilversum : Verloren , 2009
ISBN
978-90-8704-058-1
Volume/pages
p. 133-181
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.06.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference