Title
Onderwijs en mededingingsrecht
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Brussel ,
Subject
Law
Educational sciences
Source (journal)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. - Brussel, 1991, currens
Volume/pages
(2008/2009) :4 , p. 259-280
ISSN
0778-0443
vabb
c:vabb:153332
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
'Onderwijs en mededinging' staat weer op de agenda van het beleid. Het heeft te maken met de 'concurrentie' tussen onderwijsinstellingen, met de concurrentie van gesubsidieerd onderwijs en 'echte' ondernemingen, met het marktgericht (doen) werken van onderwijsinstellingen en de mogelijke effecten daarvan op het aanbod. In deze bijdrage wordt de toepassing van het mededingingsrecht op het onderwijs behandeld. De bijdrage is geschreven als nota voor het ICOR. Er wordt gelet op het mededingingsrecht in de ruime zin. In deze bijdrage worden eerst de aanknopingspunten genoemd van de wetgeving m.b.t. het mededingingsrecht. Vervolgens wordt nagegaan of en hoe onderwijs en onderwijsinstellingen onder die wetgeving vallen. Daarna wordt verwezen naar de toepassing van mededingingsrecht op het onderwijs, in België en in de buurlanden. Met een overzicht wordt de bijdrage afgerond.
Handle