Publication
Title
En Amberes: de Verdussens en de boekhandel met de Iberische wereld
Author
Language
Dutch
Source (book)
Een wereld op papier : Zuid-Nederlandse boeken, prenten en kaarten in het Spaanse en Portugese wereldrijk (16de-18de eeuw). - Leuven, 2009
Publication
Leuven : Acco, 2009
ISBN
978-90-334-7418-7
Volume/pages
p. 89-108
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
Een wereld op papier : Zuid-Nederlandse boeken, prenten en kaarten in het Spaanse en Portugese wereldrijk (16de - 18de eeuw); [tentoonstelling ... is een organisatie van het Museum Plantin-Moretus, Prentenkabinet en de Stad Antwerpen]
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 10.06.2009
Last edited 23.12.2015
To cite this reference