Publication
Title
De Antwerpse haven en de kunstenaar: het voorbeeld van Eugeen Van Mieghem (1875-1930)
Author
Language
Dutch
Source (book)
In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: liber amicorum Greta Devos / Greefs, Hilde [edit.]; et al. [edit.]
Publication
Tielt : Lannoo, 2009
ISBN
978-90-209-8347-0
Volume/pages
p. 465-480
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 10.06.2009
Last edited 11.09.2014
To cite this reference