Publication
Title
Mijmeringen rond enkele incoherenties in de wetgeving met betrekking tot de (juridische) reorganisatie van vennootschappen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Hans Berquin liber amicorum
Publication
S.l. : Berquin Notarissen , 2007
ISBN
978-90-807116-0-0
Volume/pages
p. 505-528
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 17.06.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference