Publication
Title
Informatierechten en -plichten in het contractenrecht: een onderzoek naar grondslag, draagwijdte en sancties
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen , 2000
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 23.06.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference