Title
De methodes van het historisch huizenonderzoek, sleutels tot de ontwikkeling van stedelijke GIS voor de prekadastrale periode. Cases: laatmiddeleeuws Antwerpen en vroegmodern Leiden
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Publication type
bookPart
Publication
Brugge :Levend Archief, [*]
Subject
History
Source (book)
Huizenonderzoek stadsgeschiendenis: handelingen van het colloquium georganiseerd door Levend Archief vzw i.s.m. Bouwhistorie op 28 november 2008 in Brugge / Hondt, d', Jan [edit.]; e.a.
D/2009/7894/1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle