Publication
Title
De methodes van het historisch huizenonderzoek, sleutels tot de ontwikkeling van stedelijke GIS voor de prekadastrale periode. Cases: laatmiddeleeuws Antwerpen en vroegmodern Leiden
Author
Language
Dutch
Source (book)
Huizenonderzoek stadsgeschiendenis: handelingen van het colloquium georganiseerd door Levend Archief vzw i.s.m. Bouwhistorie op 28 november 2008 in Brugge / Hondt, d', Jan [edit.]; e.a.
Publication
Brugge : Levend Archief , 2009
Volume/pages
p. 25-40
Note
D/2009/7894/1
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 07.07.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference