Publication
Title
Knelpunten en opportuniteiten met betrekking tot de optimalisatie van de fiijnmazige structuur
Author
Language
Dutch
Source (series)
Beleidspaper / Steunpunt Goederenstromen
Publication
Antwerpen : 2008
Volume/pages
128 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 09.07.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference