Publication
Title
Whats in a name? Recensie: Mikel Kors: De bijbel voor leken: studies over Petrus Naghel en de Historiebijbel van 1361
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Madoc: tijdschrift voor medievistiek / Vereniging voor Medievistiek [Utrecht]; Vrije Studierichting Medievistiek [Utrecht] - Utrecht
Publication
Utrecht : 2008
ISSN
0922-369X
Volume/pages
22(2008), p. 54-56
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 27.07.2009
Last edited 19.07.2013
To cite this reference