Title
Diagnostiek van IgE-gemedieerde allergie1
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Leuven ,
Subject
Human medicine
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Volume/pages
65(2009) :13 , p. 593-597
ISSN
0371-683X
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
De correcte identificatie van het (de) verantwoordelijke allerge(e)n(en) en mogelijk kruisreactieve structuren is een absolute voorwaarde voor het instellen van de juiste saneringsmaatregelen en het opstarten van behandelingen zoals allergeenspecifieke immunotherapie (hyposensibilisatie). Een gerichte grondige anamnese en klinisch onderzoek zijn hierbij van vitaal belang en moeten leiden tot een klinisch vermoeden dat aan de hand van betrouwbare in-vitro- en/of in-vivoallergietesten dient te worden geobjectiveerd. Dit artikel heeft tot doel de beschikbare in-vitro- en in-vivoallergietesten te schetsen en spitst zich daarbij vooral toe op de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende technieken. Tevens worden enkele nieuwe ontwikkelingen toegelicht. Hieruit mag blijken dat er enkele beloftevolle doorbraken zijn, maar dat een behoorlijke kennis van de belangrijkste allergenen en hun onderlinge kruisreactiviteit onontbeerlijk wordt voor een correcte interpretatie van de bekomen resultaten. Tot slot wordt gewaarschuwd voor enkele onorthodoxe diagnosemethoden.
Handle