Publication
Title
Small river barges: innovatief concept voor het gebruik van kleine vaarwegen: eindrapport
Author
Language
Dutch
Source (series)
Onderzoekspaper / Steunpunt Goederenstromen
Publication
Antwerpen : 2008
Volume/pages
217 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 30.07.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference