Publication
Title
Over gerst en patatten: de cartografische weergave van de gewenste ruimtelijke structuur in Vlaanderen (België)
Author
Abstract
Ruimtelijke beelden zijn alomtegenwoordig in de ruimtelijke planning en worden in structuurplannen vertaald in een kaart van de gewenste ruimtelijke structuur (GeRSt), die kan uitgroeien tot een soort icoon. Het gebruik van schematische modellenkaarten in structuurplannen is zeker lovenswaardig maar desalniettemin kunnen kanttekeningen gemaakt worden bij de cartografische weergave van de GeRSt. Aan de hand van de cartografische literatuur over modellenkaarten worden de afbeeldingen van de GeRSt in het RSV en de vijf Vlaamse provinciale structuurplannen onderzocht.
Language
Dutch
Source (book)
Plandag 2009 "Tussen droom en werkelijkheid" / Bouma, Geiske [edit.]; et al. [edit.]
Publication
Brussel : Stichting Planologische Discussiedagen , 2009
ISBN
978-90-808545-7-4
Volume/pages
p. 387-397
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 30.07.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference