Title
Over gerst en patatten: de cartografische weergave van de gewenste ruimtelijke structuur in Vlaanderen (België)
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Publication type
conferenceObject
Publication
Brussel :Stichting Planologische Discussiedagen, [*]
Subject
Economics
Source (book)
Plandag 2009 "Tussen droom en werkelijkheid" / Bouma, Geiske [edit.]; et al. [edit.]
ISBN - Hoofdstuk
978-90-808545-7-4
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Ruimtelijke beelden zijn alomtegenwoordig in de ruimtelijke planning en worden in structuurplannen vertaald in een kaart van de gewenste ruimtelijke structuur (GeRSt), die kan uitgroeien tot een soort icoon. Het gebruik van schematische modellenkaarten in structuurplannen is zeker lovenswaardig maar desalniettemin kunnen kanttekeningen gemaakt worden bij de cartografische weergave van de GeRSt. Aan de hand van de cartografische literatuur over modellenkaarten worden de afbeeldingen van de GeRSt in het RSV en de vijf Vlaamse provinciale structuurplannen onderzocht.
Handle