Publication
Title
Belgische eigenwilligheid en internationale werkelijkheid: recensie: Peter Moors: Mister Nice Guy: vijf jaar buitenlandbeleid van Guy Verhofstadt door de ogen van zijn diplomatieke adviseur
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Internationale spectator / Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken ['s-Gravenhage] - 's-Gravenhage, 1947 - 2014
Publication
's-Gravenhage : 2009
ISSN
0020-9317
Volume/pages
63:6(2009), p. 329-331
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 03.08.2009
Last edited 25.04.2017
To cite this reference