Publication
Title
G.J. Schutte (ed.): De geschiedenis aan het volk verteld: populaire protestants-christelijke geschiedschrijving in de negentiende en twintigste eeuw
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Spiegel der letteren. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2009
ISSN
0038-7479
Volume/pages
51:1(2009), p. 101-103
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification Error report