Publication
Title
Inkomen, verdeling en armoede: over groei, stabiliteit en de kloof tussen werkenden en uitkeringstrekkers
Author
Language
Dutch
Source (book)
De sociale staat van Vlaanderen 2009 / Vanderleyden, L. [edit.]; et al. [edit.]
Publication
Brussel : Studiedienst van de Vlaamse Regering , 2009
ISBN
978-9018179106
Volume/pages
p. 113-153
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 17.08.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference