Publication
Title
Verschillen in structuur en dramaturgie tussen het rederijkerstoneel en het vroege renaissancedrama: poging tot het schetsen van een ontwikkeling
Author
Language
Dutch
Source (book)
Spel in de verte: tekst, structuur en opvoeringspraktijk van het rederijkerstoneel: bijdragen aan het colloquium ter gelegenheid van het emeritaat van W.M.H. Hummelen (Nijmegen, 25 juni 1993) / Ramakers, B.A.M. [edit.]
Publication
Gent : 1994
Volume/pages
p. 97-118
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference