Publication
Title
Natuurlijke naties? Nationale geschiedschrijving in België en Nederland tussen een 'tribaal' en een sociaal-cultureel paradigma
Author
Language
Dutch
Source (book)
Ras, cultuur en wetenschap in Nederland 1900-1950: elfde Jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie / Vree, van, Frank [edit.]; e.a.
Publication
Zutphen : Walburg Pers , 2000
ISBN
90-5730-135-0 
Volume/pages
p. 95-126
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 26.08.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference