Publication
Title
Het bestuur van het verleden in oorlogstijd: België en Nederland
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Onze alma mater
Publication
2000
Volume/pages
54(2000), p. 441-466
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 26.08.2009
Last edited 22.12.2015