Publication
Title
Het toepassingsgebied van het in artikel 1154 B.W. geregelde anatocisme: het Hof van Cassatie stelt orde op zaken: (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 22 december 2006)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2007
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2006/2007), p. 1440-1442
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 28.08.2009
Last edited 12.01.2018
To cite this reference