Publication
Title
Gebromeerde brandvertragers en perfluorverbindingen in Vlaanderen: onderzoek naar verspreiding, humane opname, gehaltes in humane weefsels en/of lichaamsvochten, en gezondheidseffecten als basis voor de selectie van geschikte milieu- en gezondheidsindicatoren (BFRISK): deelrapport 2: Inventarisatie van toxiciteitsinformatie voor perfluorverbindingen en gebromeerde vlamvertragers
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2009
Volume/pages
95 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 28.08.2009
Last edited 10.07.2013
To cite this reference