Publication
Title
Gebromeerde brandvertragers en perfluorverbindingen in Vlaanderen: onderzoek naar verspreiding, humane opname, gehaltes in humane weefsels en/of lichaamsvochten, en gezondheidseffecten als basis voor de selectie van geschikte milieu- en gezondheidsindicatoren (BFRISK): deelrapport 3: Blootstelling van de Vlaamse bevolking via milieu en voeding: risico-evaluatie
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen , 2009
Volume/pages
109 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 28.08.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference