Publication
Title
Arrythmia in congenital and structural heart disease: current practice: verslag van het symposium van de Belgian Working Group on Adult Congenital Heart Disease tijdens het congres van de Belgische Vereniging voor Cardiologie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor cardiologie. - Brussel
Publication
Brussel : 2009
ISSN
0921-4674
Volume/pages
21 :2 (2009) , p. 57-60
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 31.08.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference