Publication
Title
De rol van formele en informele hulpverlening bij echtscheiding onder Marokkanen & Turken in Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Echtscheiding bij personen van Turkse en Marokkaanse herkomst; 2: kwantitatieve en kwalitatieve studie / Koelet, S.; e.a.
Publication
Antwerpen : Steunpunt Gelijkekansenbeleid , 2009
ISBN
9789077271438
Volume/pages
p. 195-228
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 31.08.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference