Publication
Title
Welke leerlingen leren het meest bij over DNA? Effecten van een interventie rond kennisconstructie en schooltaal bij anderstalige leerlingen in groep 8 van vijf zwarte basisscholen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Toegepaste taalwetenschap in artikelen / Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap. - Amsterdam
Publication
Amsterdam : 2009
ISSN
0169-7420
Volume/pages
81 :1 (2009) , p. 109-120
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 14.09.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference