Publication
Title
Postmoderne Spielerei of inbreuk op het auteursrecht? Het Belgisch buitenlands beleid van Luc De Vos en Etienne Rooms bekeken vanuit intertekstueel perspectief
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bijdragen tot de eigentijdse geschiedenis / Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij [Brussel]; Centre d'études et de documentation guerre et sociétés contemporaines [Bruxelles] - Brussel, 1996 - 2011
Publication
Brussel : 2009
ISSN
1370-7876 [print]
2295-385X [online]
Volume/pages
21 (2009) , p. 245-255
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 16.09.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference