Publication
Title
Kruisbestuiving tussen strafrechtelijke actoren bij de bestraffing: een droom of realiteit?
Author
Language
Dutch
Source (book)
De relatie in de strafrechtsketen tussen politie, parket, onderzoeksrechter en rechtbank / Vanderhallen, M. [edit.]; e.a.
Publication
Gent : Centrum voor Politiestudies , 2009
ISBN
978-90-466-0249-2
Volume/pages
p. 219-230
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 02.10.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference