Publication
Title
Het herwaarderingsbesluit geherwaardeerd
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Ruimtelijke planning: feiten, perspectieven, kritieken. - Zaventem, 1993 - 1997
Publication
Zaventem : 1994
Volume/pages
2:2(1994), p. 85-92
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference