Publication
Title
Inhouse-aanbestedingen en de toepassing van het gelijkheidsbeginsel bij overheids-contracten (Rondzendbrief LNE/2007/1)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Publiekdomein: praktijkinfo voor beslissingnemers in lokale besturen
Publication
2008
Volume/pages
1 (2008) , p. 20-24
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 13.10.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference