Title
Inhouse-aanbestedingen en de toepassing van het gelijkheidsbeginsel bij overheids-contracten (Rondzendbrief LNE/2007/1)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Subject
Law
Source (journal)
Publiekdomein: praktijkinfo voor beslissingnemers in lokale besturen
Volume/pages
(2008) :1 , p. 20-24
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle