Title
Aripiprazol en acute dystonie
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Utrecht ,
Subject
Pharmacology. Therapy
Human medicine
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, currens
Volume/pages
51(2009) :10 , p. 761-765
ISSN
0303-7339
Carrier
E
Target language
English (eng)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Naar aanleiding van een 22-jarige patiënte bij wie acute dystonie optrad tijdens de behandeling met aripiprazol werd een literatuuronderzoek verricht naar het vóórkomen van dit verschijnsel. Hieruit kon besloten worden dat aripiprazol een gunstig profiel heeft wat betreft extrapiramidale bijwerkingen, maar mogelijk is de rapportering van deze bijwerkingen in de literatuur onvolledig. In het kader van de post-marketingsurveillance blijft het daarom belangrijk om dergelijke gevallen te rapporteren.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/da4e28/5b64499f5e5.pdf
Handle