Publication
Title
Aripiprazol en acute dystonie
Author
Abstract
Naar aanleiding van een 22-jarige patiënte bij wie acute dystonie optrad tijdens de behandeling met aripiprazol werd een literatuuronderzoek verricht naar het vóórkomen van dit verschijnsel. Hieruit kon besloten worden dat aripiprazol een gunstig profiel heeft wat betreft extrapiramidale bijwerkingen, maar mogelijk is de rapportering van deze bijwerkingen in de literatuur onvolledig. In het kader van de post-marketingsurveillance blijft het daarom belangrijk om dergelijke gevallen te rapporteren.
Language
English
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, 1972, currens
Publication
Utrecht : 2009
ISSN
0303-7339 [print]
1875-7456 [online]
Volume/pages
51 :10 (2009) , p. 761-765
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 13.10.2009
Last edited 28.01.2024
To cite this reference