Publication
Title
Gebruiksanalyse van een documentair gemeenschapsinformatiesysteem via een elektronisch logboek
Author
Language
Dutch
Source (book)
Informatiewetenschap 1992: wetenschappelijke bijdragen aan de 2de STINFON Conferentie, Enschede 18-12-1992
Publication
Enschede : 1992
Volume/pages
p. 147-166
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 15.10.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference