Publication
Title
Over schade- en opzegbedingen: waarom de ene bedongen forfaitaire (schade)vergoeding de andere niet is. Waarom niet eigenlijk?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2009
ISSN
1782-3463
Volume/pages
42(2008-2009), p. 1773-1776
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 26.10.2009
Last edited 12.01.2018
To cite this reference