Publication
Title
Het Waals decreet inzake openbaarheid van bestuur voor intercommunales
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtsactualiteit, privacy, openbaarheid en nieuwe technologie
Publication
2001
Volume/pages
2(2001), p. 13-23
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Record
Identification
Creation 27.10.2009
Last edited 27.10.2009