Publication
Title
Jaarverslag openbaarheid van bestuur Vlaamse Gemeenschap
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtsactualiteit, privacy, openbaarheid en nieuwe technologie
Publication
2001
Volume/pages
4(2001), p. 27-30
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Record
Identification
Creation 27.10.2009
Last edited 27.10.2009